رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای آمریکا درباره تعیین هویت اجساد هواپیمای ساقط شده در افغانستان

ادعای آمریکا درباره تعیین هویت اجساد هواپیمای ساقط شده در افغانستان یک مقام وزارت دفاع آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد باقیمانده اجساد هواپیمای نظامی آمریکایی را که دیروز در افغانستان سقوط کرد بازیابی کرده و در حال تعیین هویت آنها هستند./ ایسنا

ادعای آمریکا درباره تعیین هویت اجساد هواپیمای ساقط شده در افغانستان

یک مقام وزارت دفاع آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد باقیمانده اجساد هواپیمای نظامی آمریکایی را که دیروز در افغانستان سقوط کرد بازیابی کرده و در حال تعیین هویت آنها هستند./ ایسنا