رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقال وجه بالاتر از یک میلیارد تومان، منوط به ارائه اسناد معامله

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: انتقال وجه بالاتر از یک میلیارد تومان، منوط به ارائه اسناد معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول است

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: انتقال وجه بالاتر از یک میلیارد تومان، منوط به ارائه اسناد معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول است