رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون گردشگری: درخواست «بنزین سفر» به دولت و وزارت نفت داده شده است

معاون گردشگری: درخواست «بنزین سفر» به دولت و وزارت نفت داده شده است درحالی‌که وزیر نفت، منکر طرح پیشنهاد یا درخواستی با موضوع «بنزین سفر» در دولت شده است، معاون گردشگری گفت که درخواست اختصاص سهمیه «بنزین سفر» به دولت و وزارت نفت، داده شده است./ ایسنا

معاون گردشگری: درخواست «بنزین سفر» به دولت و وزارت نفت داده شده است

درحالی‌که وزیر نفت، منکر طرح پیشنهاد یا درخواستی با موضوع «بنزین سفر» در دولت شده است، معاون گردشگری گفت که درخواست اختصاص سهمیه «بنزین سفر» به دولت و وزارت نفت، داده شده است./ ایسنا