رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آذری جهرمی: ‏دوست داشتم با ⁧ خبر خوب ⁩ شما را خوشحال کنم اما گاهی زندگی آن‌طور که بخواهیم پیش نمی‌رود.

آذری جهرمی: ‏دوست داشتم با ⁧ خبر خوب ⁩ شما را خوشحال کنم اما گاهی زندگی آن‌طور که بخواهیم پیش نمی‌رود. پرتاب ⁧ ماهواره ظفر ⁩ توسط ماهواره‌بر ⁧ سیمرغ ⁩ موفقیت‌آمیز نبود. جزئیات تا دقایق دیگر (شاید لایو اینستاگرام)… ‏لطفا به اخبار جعلی و فیک توجه نکنید.

آذری جهرمی: ‏دوست داشتم با ⁧ خبر خوب ⁩ شما را خوشحال کنم اما گاهی زندگی آن‌طور که بخواهیم پیش نمی‌رود. پرتاب ⁧ ماهواره ظفر ⁩ توسط ماهواره‌بر ⁧ سیمرغ ⁩ موفقیت‌آمیز نبود. جزئیات تا دقایق دیگر (شاید لایو اینستاگرام)…
‏لطفا به اخبار جعلی و فیک توجه نکنید.