رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات رشد اقتصادی در ۹ماهه ابتدایی سال ۹۸

جزئیات رشد اقتصادی در ۹ماهه ابتدایی سال ۹۸ بررسی جزئیات آمارهای رشد اقتصادی تا پائیز امسال نشان می‌دهد رشد محصول ناخالص داخلی با نفت به منفی ۷.۶درصد رسیده است./تسنیم

جزئیات رشد اقتصادی در ۹ماهه ابتدایی سال ۹۸

بررسی جزئیات آمارهای رشد اقتصادی تا پائیز امسال نشان می‌دهد رشد محصول ناخالص داخلی با نفت به منفی ۷.۶درصد رسیده است./تسنیم