رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حضور معنا دار رییس بانک مرکزی در جشنواره فیلم فجر

حضور معنا دار رییس بانک مرکزی در جشنواره فیلم فجر در شرایط تحریمی آمریکا و جنگ اقتصادی، بازار ارز و پول کمترین تلاطم را در ماه های اخیر داشته ‌است حضور همتی در جشنواره فیلم فجر ، شاید نمادی از ثبات بازار ارز وپول باشد که با داشتن آرامش ، در این جشنواره هنری شرکت […]

حضور معنا دار رییس بانک مرکزی در جشنواره فیلم فجر

در شرایط تحریمی آمریکا و جنگ اقتصادی، بازار ارز و پول کمترین تلاطم را در ماه های اخیر داشته ‌است

حضور همتی در جشنواره فیلم فجر ، شاید نمادی از ثبات بازار ارز وپول باشد که با داشتن آرامش ، در این جشنواره هنری شرکت کرده است