رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور معاینه فنی برای ۳۵۶ هزار خودروی پایتخت/کاهش ۱۳ درصدی مراجعات مجدد

صدور معاینه فنی برای ۳۵۶ هزار خودروی پایتخت/کاهش ۱۳ درصدی مراجعات مجدد مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران: با توجه به تصویب فرمانداری، دارندگان معاینه فنی برتر در سال آینده می‌توانند از تخفیف ۳۰ درصدی برای ورود به محدوده طرح‌های ترافیکی برخوردار شوند. تاکنون برای ۳۵۶ هزار خودرو معاینه فنی برتر صادر شده است. ۳۴ […]

صدور معاینه فنی برای ۳۵۶ هزار خودروی پایتخت/کاهش ۱۳ درصدی مراجعات مجدد

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران:
با توجه به تصویب فرمانداری، دارندگان معاینه فنی برتر در سال آینده می‌توانند از تخفیف ۳۰ درصدی برای ورود به محدوده طرح‌های ترافیکی برخوردار شوند.
تاکنون برای ۳۵۶ هزار خودرو معاینه فنی برتر صادر شده است.
۳۴ درصد مراجعین به مراکز معاینه فنی، دارای معاینه فنی برتر هستند