رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال تمدید تعلیق ایران درFATF

احتمال تمدید تعلیق ایران درFATF براساس اخبار دریافتی از کارشناسان نزدیک به گروه ویژه اقدام مالی بنظر می رسد برخی اعضای گروه تلاش می کنند درجلسه آتی پاریس FATF ، تعلیق ایران را تا اجلاس بعدی به مدت ۴ماه دیگر تمدید نمایند امروز وزیر امورخارجه آمریکا از ایران خواسته است هرچه زودتر کنوانسیون های پالرمو […]

احتمال تمدید تعلیق ایران درFATF

براساس اخبار دریافتی از کارشناسان نزدیک به گروه ویژه اقدام مالی بنظر می رسد برخی اعضای گروه تلاش می کنند درجلسه آتی پاریس FATF ، تعلیق ایران را تا اجلاس بعدی به مدت ۴ماه دیگر تمدید نمایند

امروز وزیر امورخارجه آمریکا از ایران خواسته است هرچه زودتر کنوانسیون های پالرمو و CFT را بپذیرد.

اخیراً رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود : فارغ از تمدید یاعدم تمدید تعلیق ایران ، تصمیم FATF تأثیر معناداری در بازار ارز ایران نخواهد داشت /صرفاجهت‌اطلاع