رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی سازمان هواپیمایی: پروازهای مسافری و امدادی گیلان برقرار است

سخنگوی سازمان هواپیمایی: پروازهای مسافری و امدادی گیلان برقرار است سخنگوی سازمان هواپیمایی: در حال حاضر هیچ مشکلی برای انجام پروازهای داخلی مسافری با مقصد و مبدأ گیلان وجود ندارد. پروازهای امدادی در حال انجام است/ ایسنا

سخنگوی سازمان هواپیمایی: پروازهای مسافری و امدادی گیلان برقرار است

سخنگوی سازمان هواپیمایی:

در حال حاضر هیچ مشکلی برای انجام پروازهای داخلی مسافری با مقصد و مبدأ گیلان وجود ندارد.

پروازهای امدادی در حال انجام است/ ایسنا