رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لزوم جمع آوری دکل‌های مخابراتی اطراف مدارس و بیمارستان‌ها

لزوم جمع آوری دکل‌های مخابراتی اطراف مدارس و بیمارستان‌ها خداکرمی عضو شورای شهر تهران: تا کنون بخشی از این دکل‌ها جمع‌آوری شده‌اند و تعدادی دیگر هم تا پایان سال جمع‌آوری خواهند شد. نداشتن فاصله مناسب دکل‌ها از ساختمان‌های مسکونی را از مهم‌ترین دلایل دکل‌های غیر مجاز است. این دکل‌ها عمدتاً فاقد مجوز هستند و در […]

لزوم جمع آوری دکل‌های مخابراتی اطراف مدارس و بیمارستان‌ها

خداکرمی عضو شورای شهر تهران:

تا کنون بخشی از این دکل‌ها جمع‌آوری شده‌اند و تعدادی دیگر هم تا پایان سال جمع‌آوری خواهند شد.

نداشتن فاصله مناسب دکل‌ها از ساختمان‌های مسکونی را از مهم‌ترین دلایل دکل‌های غیر مجاز است.

این دکل‌ها عمدتاً فاقد مجوز هستند و در مکان‌هایی نامناسب نصب شده‌اند.

برخی از این دکل‌ها به لحاظ فنی هم به طور مناسبی در محل خود نصب نشده‌اند و فاقد استحکام مناسب هستند.