رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان سنجش کانال تلگرام ندارد/ شناسایی و دستگیری سودجویان

سازمان سنجش کانال تلگرام ندارد/ شناسایی و دستگیری سودجویان سازمان سنجش در هشدار به داوطلبان آزمون‌های سراسری اعلام کرد: عوامل کانال مجعول و غیر واقعی که به نام سازمان سنجش در فضای مجازی (تلگرام) فعالیت می‌کرد شناسایی و دستگیر شدند. سازمان سنجش آموزش کشور همچنین تاکید کرد هیچگونه کانالی در تلگرام ندارد.

سازمان سنجش کانال تلگرام ندارد/ شناسایی و دستگیری سودجویان

سازمان سنجش در هشدار به داوطلبان آزمون‌های سراسری اعلام کرد: عوامل کانال مجعول و غیر واقعی که به نام سازمان سنجش در فضای مجازی (تلگرام) فعالیت می‌کرد شناسایی و دستگیر شدند.

سازمان سنجش آموزش کشور همچنین تاکید کرد هیچگونه کانالی در تلگرام ندارد.