رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرد شایعه‌ساز درباره بیماری کرونا در جهرم تحت پیگرد قرار گرفت

فرد شایعه‌ساز درباره بیماری کرونا در جهرم تحت پیگرد قرار گرفت عباس روستازاده دادستان شهرستان جهرم: انتشار شایعه مشاهده بیماری کرونا در جهرم، مصداق تشویش اذهان عمومی است و برای کسی که این شایعه را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده بود، پرونده قضایی تشکیل شد پس از اطلاع از این شایعه از دانشگاه علوم پزشکی […]

فرد شایعه‌ساز درباره بیماری کرونا در جهرم تحت پیگرد قرار گرفت

عباس روستازاده دادستان شهرستان جهرم:

انتشار شایعه مشاهده بیماری کرونا در جهرم، مصداق تشویش اذهان عمومی است و برای کسی که این شایعه را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده بود، پرونده قضایی تشکیل شد

پس از اطلاع از این شایعه از دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان جهرم تحقیق کردیم و متوجه شدیم شایعه است و “فرد متهم تقریباً شناسایی شده است.