رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیش از ۱۷۰۰ پزشک و پرستار درچین به کرونا مبتلا شدند

بیش از ۱۷۰۰ پزشک و پرستار درچین به کرونا مبتلا شدند کمیسیون بهداشت ملی چین گزارش داد که از ابتدای شیوع ویروس کرونا در این کشور تاکنون یک هزار و ۷۱۶ پزشک، پرستار و کادر بیمارستانی به این ویروس آلوده شده اند./ ایرنا

بیش از ۱۷۰۰ پزشک و پرستار درچین به کرونا مبتلا شدند

کمیسیون بهداشت ملی چین گزارش داد که از ابتدای شیوع ویروس کرونا در این کشور تاکنون یک هزار و ۷۱۶ پزشک، پرستار و کادر بیمارستانی به این ویروس آلوده شده اند./ ایرنا