رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: عده‌ای سال اول انقلاب می‌خواستند در دانشگاه بین زنان و مردان دیوار بکشند

روحانی: عده‌ای سال اول انقلاب می‌خواستند در دانشگاه بین زنان و مردان دیوار بکشند شوخی نمی‌کنم؛زمان انتخابات همین را می‌گفتم، می‌گفتند برای انتخابات این‌ها را می‌گوید. چه کسی دنبال دیوار بوده؟ شما بودید. امام جلوی شما را گرفت.

روحانی: عده‌ای سال اول انقلاب می‌خواستند در دانشگاه بین زنان و مردان دیوار بکشند

شوخی نمی‌کنم؛زمان انتخابات همین را می‌گفتم، می‌گفتند برای انتخابات این‌ها را می‌گوید.

چه کسی دنبال دیوار بوده؟ شما بودید. امام جلوی شما را گرفت.