رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میانگین درآمد سرانه مردم جهان در ۱۰سال گذشته حدود ۲۸درصد رشد کرده

میانگین درآمد سرانه مردم جهان در ۱۰سال گذشته حدود ۲۸درصد رشد کرده درآمد سرانه مردم ایران در این دوره نه‌تنها رشد نکرده، بلکه نزدیک ۲درصد کمتر شده. به عبارت دیگر، همه بالا و پایین رفتن‌های ۱۰ساله اقتصاد ایران حاصلی جز درجا زدن نداشته است./ مجمع فعالان اقتصادی

میانگین درآمد سرانه مردم جهان در ۱۰سال گذشته حدود ۲۸درصد رشد کرده

درآمد سرانه مردم ایران در این دوره نه‌تنها رشد نکرده، بلکه نزدیک ۲درصد کمتر شده. به عبارت دیگر، همه بالا و پایین رفتن‌های ۱۰ساله اقتصاد ایران حاصلی جز درجا زدن نداشته است./ مجمع فعالان اقتصادی