رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: گام‌های موثری برای حقوق زنان برداشته شده است

روحانی: گام‌های موثری برای حقوق زنان برداشته شده است رئیس‌جمهور در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بخاطر فضایی که در کشور وجود داشت، زنان در جامعه حضور پیدا نمی‌کردند و بیشتر خانه نشین بودند و برخی خانواده‌ها حتی از حضور زنان درفعالیت های علمی و تحقیقاتی نیز احتیاط می‌کردند. […]

روحانی: گام‌های موثری برای حقوق زنان برداشته شده است

رئیس‌جمهور در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی:
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بخاطر فضایی که در کشور وجود داشت، زنان در جامعه حضور پیدا نمی‌کردند و بیشتر خانه نشین بودند و برخی خانواده‌ها حتی از حضور زنان درفعالیت های علمی و تحقیقاتی نیز احتیاط می‌کردند.
به برکت انقلاب اسلامی، امروز زنان در حوزه های مختلف جامعه حضوری فعال دارند و در تشکل‌های مردم نهاد، و درمیان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، محققین و هنرمندان حضور فعال زنان بسیار مشهود است