رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه اوکراین: برای محل رمزگشایی جعبه‌های سیاه هواپیما، در حال تصمیم‌گیری با ایران هستیم

وزیر خارجه اوکراین: برای محل رمزگشایی جعبه‌های سیاه هواپیما، در حال تصمیم‌گیری با ایران هستیم وزیر خارجه اوکراین: ما در حال حاضر با ایرانی‌ها در حال تصمیم‌گیری بر سر این هستیم که در چه محل به خصوصی و با کمک کدام یک از شرکایمان جعبه‌های سیاه هواپیما رمزگشایی شود. می‌دانید که فرانسه به عنوان محلی […]

وزیر خارجه اوکراین: برای محل رمزگشایی جعبه‌های سیاه هواپیما، در حال تصمیم‌گیری با ایران هستیم

وزیر خارجه اوکراین:
ما در حال حاضر با ایرانی‌ها در حال تصمیم‌گیری بر سر این هستیم که در چه محل به خصوصی و با کمک کدام یک از شرکایمان جعبه‌های سیاه هواپیما رمزگشایی شود.
می‌دانید که فرانسه به عنوان محلی پیشنهادی مطرح است.
بدون حضور تمامی طرف‌های درگیر در این مسئله، به جعبه‌های سیاه دست نخواهیم زد/ ایسنا