رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پنج کشور از ایران درخواست غرامت کردند

پنج کشور از ایران درخواست غرامت کردند کشورهای کانادا،بریتانیا،سوئد، افغانستان و اوکراین از ایران خواستند غرامت هواپیمای ساقط شده را فورا بپردازد.

پنج کشور از ایران درخواست غرامت کردند

کشورهای کانادا،بریتانیا،سوئد، افغانستان و اوکراین از ایران خواستند غرامت هواپیمای ساقط شده را فورا بپردازد.