رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه عربستان: پیام های ما به ایران عمومی بوده است

وزیر خارجه عربستان: پیام های ما به ایران عمومی بوده است فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان: نه هیچ پیام خصوصی و نه ارتباط مستقیمی برای کاهش تنش با ایران وجود نداشته است و پیام ما این است که پیش از هر چیزی باید رفتارش را تغییر دهد. بر ایجاد راه های توقف تنش در […]

وزیر خارجه عربستان: پیام های ما به ایران عمومی بوده است

فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان:

نه هیچ پیام خصوصی و نه ارتباط مستقیمی برای کاهش تنش با ایران وجود نداشته است و پیام ما این است که پیش از هر چیزی باید رفتارش را تغییر دهد.

بر ایجاد راه های توقف تنش در منطقه تاکید داریم.

به هرگونه اقدام از سوی ایران پاسخ خواهیم داد.

در مورد افزایش خشونت ها در یمن به مرحله ای نرسیده ایم که بر گفت وگوهای صلح آسیب برساند./ ایرنا