رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابلاغ منع ادامه تحصیل ۱۳۴ دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد

ابلاغ منع ادامه تحصیل ۱۳۴ دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد: ۱۳۴ دانشجوی رشته های پزشکی این دانشگاه در پی ممنوعیت ادامه تحصیل شان شکایت کردند. پس از بررسی های لازم، منع ادامه تحصیل این دانشجویان ابلاغ شد.

ابلاغ منع ادامه تحصیل ۱۳۴ دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد

محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد:
۱۳۴ دانشجوی رشته های پزشکی این دانشگاه در پی ممنوعیت ادامه تحصیل شان شکایت کردند.

پس از بررسی های لازم، منع ادامه تحصیل این دانشجویان ابلاغ شد.