رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آب دریاچه ارومیه بیش از ۱.۵ میلیارد مترمکعب افزون بر سال گذشته

آب دریاچه ارومیه بیش از ۱.۵ میلیارد مترمکعب افزون بر سال گذشته رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه: طبق آخرین پایش صورت گرفته حجم آب این دریاچه بیش از سه میلیارد و ۵۲۰ میلیون مترمکعب برآورد شده‌است. وسعت این دریاچه نیز نسبت به سال گذشته ۵۸۳ کیلومتر مربع افزایش دارد./ ایرنا

آب دریاچه ارومیه بیش از ۱.۵ میلیارد مترمکعب افزون بر سال گذشته

رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه:

طبق آخرین پایش صورت گرفته حجم آب این دریاچه بیش از سه میلیارد و ۵۲۰ میلیون مترمکعب برآورد شده‌است.

وسعت این دریاچه نیز نسبت به سال گذشته ۵۸۳ کیلومتر مربع افزایش دارد./ ایرنا