رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زم: بعد از مکرون سنگین‌ترین تیم حفاظت در فرانسه برای من بود

زم: بعد از مکرون سنگین‌ترین تیم حفاظت در فرانسه برای من بود روح الله زم در دومین جلسه دادگاه: پلیس فرانسه، تیم حفاظت سنگینی برایم قرار داد و هر دو ماه یک بار با من قرار می گذاشتند. تعیین وضعیت حفاظت می‌کردند و به من گفتند که بعد از مکرون سنگین‌ترین تیم حفاظت برای توست./ […]

زم: بعد از مکرون سنگین‌ترین تیم حفاظت در فرانسه برای من بود

روح الله زم در دومین جلسه دادگاه:

پلیس فرانسه، تیم حفاظت سنگینی برایم قرار داد و هر دو ماه یک بار با من قرار می گذاشتند.

تعیین وضعیت حفاظت می‌کردند و به من گفتند که بعد از مکرون سنگین‌ترین تیم حفاظت برای توست./ فارس