رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دو کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال از کاندیداتوری انصراف دادند

دو کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال از کاندیداتوری انصراف دادند امیر مسعود هراتیان رئیس هیات فوتبال استان اصفهان و محمد رضا کلایی شهردار مشهد از شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال کنار کشیدند. به احتمال زیاد آنها نتوانسته اند ۱۰ فرم تاییدیه از اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال بگیرند که کنار کشیده اند./خبرورزشی

دو کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال از کاندیداتوری انصراف دادند

امیر مسعود هراتیان رئیس هیات فوتبال استان اصفهان و محمد رضا کلایی شهردار مشهد از شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال کنار کشیدند. به احتمال زیاد آنها نتوانسته اند ۱۰ فرم تاییدیه از اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال بگیرند که کنار کشیده اند./خبرورزشی