رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روایت توئیتری ظریف از حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ

روایت توئیتری ظریف از حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران: سه روز در مونیخ پایان یافت، جایی که با بسیاری از همتایان از سراسر جهان و همچنین بسیاری از مقام های دیگر، اندیشکده ها، سازمان های مردم نهاد و نمایندگان رسانه ها در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کردم. […]

روایت توئیتری ظریف از حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران:

سه روز در مونیخ پایان یافت، جایی که با بسیاری از همتایان از سراسر جهان و همچنین بسیاری از مقام های دیگر، اندیشکده ها، سازمان های مردم نهاد و نمایندگان رسانه ها در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کردم.

وی پیشبرد صلح و تنش زدایی در منطقه ما و فراتر از منطقه را دلیل این رایزنی ها برشمرد./ ایرنا