رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ستاد انتخابات: احراز هویت الکترونیکی در یک‌ثانیه انجام می‌شود

ستاد انتخابات: احراز هویت الکترونیکی در یک‌ثانیه انجام می‌شود /نگران هک‌شدن نیستیم /بدون شماره ملی رای نمی‌گیریم رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور : با احراز هویت الکترونیکی، کسی نمی‌تواند بیش از یک‌بار رای دهد. احراز هویت الکترونیکی از زمانی که اطلاعات وارد دستگاه می‌شود، یک ثانیه انجام می‌شود البته در مناطقی که امکانات […]

ستاد انتخابات: احراز هویت الکترونیکی در یک‌ثانیه انجام می‌شود /نگران هک‌شدن نیستیم /بدون شماره ملی رای نمی‌گیریم

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور :

با احراز هویت الکترونیکی، کسی نمی‌تواند بیش از یک‌بار رای دهد.

احراز هویت الکترونیکی از زمانی که اطلاعات وارد دستگاه می‌شود، یک ثانیه انجام می‌شود البته در مناطقی که امکانات زیرساختی ضعیف‌تر است، احراز هویت حداکثر ده تا پانزده ثانیه انجام می‌شود./ایسنا