رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رحمتی به دلیل نشر اکاذیب توبیخ شد

رحمتی به دلیل نشر اکاذیب توبیخ شد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مصاحبه سیدمهدی رحمتی، دروازه‌بان تیم شهر خودرو علیه داوری را نشر اکاذیب تلقی کرده و منطبق با ماده ۷۱ مقررات انضباطی، او را به توبیخ کتبی محکوم کرد.

رحمتی به دلیل نشر اکاذیب توبیخ شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مصاحبه سیدمهدی رحمتی، دروازه‌بان تیم شهر خودرو علیه داوری را نشر اکاذیب تلقی کرده و منطبق با ماده ۷۱ مقررات انضباطی، او را به توبیخ کتبی محکوم کرد.