رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نگاهی به عملکرد نمایندگان کشورهای غرب آسیا

نگاهی به عملکرد نمایندگان کشورهای غرب آسیا در پایان هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ عربستان با ۴ نماینده ۲۰ امتیاز/ میانگین ۲/۵ امتیاز در هر بازی قطر با ۲ نماینده ۷ امتیاز/ میانگین ۱/۷۵ امتیاز در هر بازی ازبکستان با ۱ نماینده ۶ امتیاز/ میانگین ۳ امتیاز در هر بازی امارات با ۴ نماینده […]

نگاهی به عملکرد نمایندگان کشورهای غرب آسیا در پایان هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰

عربستان با ۴ نماینده ۲۰ امتیاز/ میانگین ۲/۵ امتیاز در هر بازی

قطر با ۲ نماینده ۷ امتیاز/ میانگین ۱/۷۵ امتیاز در هر بازی

ازبکستان با ۱ نماینده ۶ امتیاز/ میانگین ۳ امتیاز در هر بازی

امارات با ۴ نماینده ۵ امتیاز/ میانگین ۰/۶ امتیاز در هر بازی

ایران با ۴ نماینده ۵ امتیاز/ میانگین ۰/۶ امتیاز در هر بازی