رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعت ۸ صبح پنجشنبه اول اسفند پایان مهلت تبلیغات

ساعت ۸ صبح پنجشنبه اول اسفند پایان مهلت تبلیغات ستاد انتخابت کشور در اطلاعیه شماره ۱۵ خود اعلام کرد که مهلت نهایی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم ساعت ۸ صبح پنجشنبه اول اسفند پایان می یابد.

ساعت ۸ صبح پنجشنبه اول اسفند پایان مهلت تبلیغات

ستاد انتخابت کشور در اطلاعیه شماره ۱۵ خود اعلام کرد که مهلت نهایی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم ساعت ۸ صبح پنجشنبه اول اسفند پایان می یابد.