رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با سبقت از انگلیس و فرانسه؛هند به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بدل شد

با سبقت از انگلیس و فرانسه؛هند به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بدل شد اندیشکده آمریکایی World Population Review در گزارشی اعلام کرد که کشور هندوستان مسیر تبدیل شدن به اقتصادی با بازار آزاد را در پیش گرفته و در سال ۲۰۱۹ عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را تصاحب کرده است.

با سبقت از انگلیس و فرانسه؛هند به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بدل شد

اندیشکده آمریکایی World Population Review در گزارشی اعلام کرد که کشور هندوستان مسیر تبدیل شدن به اقتصادی با بازار آزاد را در پیش گرفته و در سال ۲۰۱۹ عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را تصاحب کرده است.