رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید جان باختن دو نفر بر اثر کرونا

تایید جان باختن دو نفر بر اثر کرونا رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت جان باختن دو نفر بر اثر ابتلا به کروناویروس در ایران را تایید کرد: متاسفانه هر دو بیمار با توجه به کهولت سن و نقص سیستم ایمنی فوت کردند

تایید جان باختن دو نفر بر اثر کرونا

رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت جان باختن دو نفر بر اثر ابتلا به کروناویروس در ایران را تایید کرد: متاسفانه هر دو بیمار با توجه به کهولت سن و نقص سیستم ایمنی فوت کردند