رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس شورای شهر لواسان⁩ دستگیر شد

رئیس شورای شهر لواسان⁩ دستگیر شد رئیس شورای شهر لواسان⁩ دستگیر شد. یعنی تاکنون سه نفر از پنج نفر شورای لواسان دستگیر شدند. لازم است مجلس شورای اسلامی درباره شوراهای شهر و روستا و قوانین آن تجدیدنظر کنند. دو کارچاقکن اصلی در ⁧ لواسان⁩ که واسطه متخلفان شهرداری بودند و بیشترین فشار را بر گرده […]

رئیس شورای شهر لواسان⁩ دستگیر شد

رئیس شورای شهر لواسان⁩ دستگیر شد. یعنی تاکنون سه نفر از پنج نفر شورای لواسان دستگیر شدند. لازم است مجلس شورای اسلامی درباره شوراهای شهر و روستا و قوانین آن تجدیدنظر کنند.
دو کارچاقکن اصلی در ⁧ لواسان⁩ که واسطه متخلفان شهرداری بودند و بیشترین فشار را بر گرده مردم داشتند، نیز بازداشتند. خبرهای خوبی می‌رسد