رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اظهارات جنجالی داوود سوری: مردم به مسئولان بانک مرکزی آمریکا بیش از بانک مرکزی ایران اطمینان خاطر دارند!

اظهارات جنجالی داوود سوری: مردم به مسئولان بانک مرکزی آمریکا بیش از بانک مرکزی ایران اطمینان خاطر دارند! داود سوری در اظهار نظر اخیر خود با نگاهی تند به نحوه برگزاری انتخابات و نحوه مواجهه مسئولین کشور با تصمیمات fatf آنها را محدودکردن و ممنوع‌کردن دانست. مواضع غربی این فعال اقتصادی و بازی‌کردن وی در […]

اظهارات جنجالی داوود سوری: مردم به مسئولان بانک مرکزی آمریکا بیش از بانک مرکزی ایران اطمینان خاطر دارند!

داود سوری در اظهار نظر اخیر خود با نگاهی تند به نحوه برگزاری انتخابات و نحوه مواجهه مسئولین کشور با تصمیمات fatf آنها را محدودکردن و ممنوع‌کردن دانست.

مواضع غربی این فعال اقتصادی و بازی‌کردن وی در زمین آمریکایی‌ها، عدم استقلال کشور و زیر بار سلطه‌رفتن را دنبال می‌کند


جدیدترین خبرها