رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فارس: میزان مشارکت در انتخابات ۴۲ درصد می باشد

فارس: میزان مشارکت در انتخابات ۴۲ درصد می باشد خبرگزاری فارس میزان مشارکت در انتخابات را ۴۲ درصد اعلام کرد. اگر این آمار صحت رسما تایید شود، پائین ترین میزان مشارکت در انتخابات های مجلس پس از انقلاب می باشد

فارس: میزان مشارکت در انتخابات ۴۲ درصد می باشد

خبرگزاری فارس میزان مشارکت در انتخابات را ۴۲ درصد اعلام کرد. اگر این آمار صحت رسما تایید شود، پائین ترین میزان مشارکت در انتخابات های مجلس پس از انقلاب می باشد