رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسافران ایرانی ترکیه از امروز باید کارت سلامت داشته باشند

مهم: مسافران ایرانی ترکیه از امروز باید کارت سلامت داشته باشند با توجه به تایید ورود کرونا به ایران و فوت چندین نفر در ایران، ترکیه اعلام کرد از امروز یکشنبه هنگام ورود مسافران ایرانی به ترکیه باید کارت سلامت ارائه دهند. فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه روز جمعه در کنفرانس خبری گفته بود: از […]

مهم: مسافران ایرانی ترکیه از امروز باید کارت سلامت داشته باشند

با توجه به تایید ورود کرونا به ایران و فوت چندین نفر در ایران، ترکیه اعلام کرد از امروز یکشنبه هنگام ورود مسافران ایرانی به ترکیه باید کارت سلامت ارائه دهند.

فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه روز جمعه در کنفرانس خبری گفته بود: از مسافران ایرانی برگه سلامت که بیان می کند آنها سالم هستند درخواست می شود. این مورد تصویب شده و از عصر یکشنبه قابل اجرا خواهد بود.

مسافران ترکیه برای دریافت کارت سلامت به انستیتو پاستور، هلال احمر و یا ایستگاه مستقر در فرودگاه امام خمینی مراجعه نمایند