رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکیه، عراق، کویت، گرجستان از پذیرش مسافران ایرانی خودداری می‌کنند

ترکیه، عراق، کویت، گرجستان از پذیرش مسافران ایرانی خودداری می‌کنند سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: چهار کشور ترکیه، عراق، کویت، گرجستان از پذیرش مسافر ایرانی در فرودگاه‌های خود خودداری می‌کند./ ایرنا

ترکیه، عراق، کویت، گرجستان از پذیرش مسافران ایرانی خودداری می‌کنند

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:

چهار کشور ترکیه، عراق، کویت، گرجستان از پذیرش مسافر ایرانی در فرودگاه‌های خود خودداری می‌کند./ ایرنا