رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هر گونه تردد غیرمجاز در مرز «جرم» است

هر گونه تردد غیرمجاز در مرز «جرم» است قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی: هر گونه تردد غیرمجاز در مرز کردستان «جرم» بوده و با مخلان امنیت مماشات نمی‌کنیم. مرزبانان در صورت مشاهده هرگونه ترددهای غیرمجاز مجرمان را کنترل و مدیریت می کنند. کسی‌که از مرز و دروازه‌های تعریف‌شده به‌عنوان «کوله‌بر» عبور می کنند و […]

هر گونه تردد غیرمجاز در مرز «جرم» است

قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی:
هر گونه تردد غیرمجاز در مرز کردستان «جرم» بوده و با مخلان امنیت مماشات نمی‌کنیم.

مرزبانان در صورت مشاهده هرگونه ترددهای غیرمجاز مجرمان را کنترل و مدیریت می کنند.

کسی‌که از مرز و دروازه‌های تعریف‌شده به‌عنوان «کوله‌بر» عبور می کنند و اجناس و کالایی را با خود حمل می کنند و زمان و مسیر آنها مشخص بوده، مورد حمایت مرزبانی هستند.

افرادی‌ که نصف‌ شب از ارتفاعات و دره‌ها مسلحانه و غیرمجاز تردد می‌کند، مجرم محسوب می شوند./باشگاه خبرنگاران


جدیدترین خبرها