رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکم فروزان و همسرش درباره اتهام شرط‌بندی صادر شد

حکم فروزان و همسرش درباره اتهام شرط‌بندی صادر شد دادسرای فرهنگ و رسانه پس از بررسی های مختلف، رای نهایی خود را صادر کرد و علاوه بر تبرئه محسن فروزان و همسرش نسیم نهالی، خانواده این دو را نیز تبرئه کرد/ورزش ۳

حکم فروزان و همسرش درباره اتهام شرط‌بندی صادر شد

دادسرای فرهنگ و رسانه پس از بررسی های مختلف، رای نهایی خود را صادر کرد و علاوه بر تبرئه محسن فروزان و همسرش نسیم نهالی، خانواده این دو را نیز تبرئه کرد/ورزش ۳