رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادگاه ایروانی بخاطر کرونا ناتمام ماند

دادگاه ایروانی بخاطر کرونا ناتمام ماند دادگاه عباس ایروانی، مدیر گروه عظام به خاطر شرایط وخیم جسمی وی (مشکوک به کرونا) نیمه‌کاره ماند و از خبرنگاران خواسته شد به وی نزدیک نشوند /باشگاه خبرنگاران جوان

دادگاه ایروانی بخاطر کرونا ناتمام ماند

دادگاه عباس ایروانی، مدیر گروه عظام به خاطر شرایط وخیم جسمی وی (مشکوک به کرونا) نیمه‌کاره ماند و از خبرنگاران خواسته شد به وی نزدیک نشوند /باشگاه خبرنگاران جوان