رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باید موانع موجود بر سر راه لوایح مرتبط با FATF رفع شود

باید موانع موجود بر سر راه لوایح مرتبط با FATF رفع شود دولت در بیانیه ای در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران تصریح کرد: باید موانع موجود بر سر راه تصویب دو لایحه مرتبط با FATF رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود.

باید موانع موجود بر سر راه لوایح مرتبط با FATF رفع شود

دولت در بیانیه ای در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران تصریح کرد: باید موانع موجود بر سر راه تصویب دو لایحه مرتبط با FATF رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود.