رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت کم‌سابقه ترکیه برای پروازهای ایرانی!

ممنوعیت کم‌سابقه ترکیه برای پروازهای ایرانی! هواپيمايى كشورى تركيه، با ارسال نامه اى، هرگونه پرواز ايرانى به كشورش را حتى براى فرود اضطرارى، حتى بدون مسافر، ممنوع اعلام كرد. هواپيماى تهران-استانبول ماهان نيز از ميانه راه استانبول به تهران بازگشت.

ممنوعیت کم‌سابقه ترکیه برای پروازهای ایرانی!

هواپيمايى كشورى تركيه، با ارسال نامه اى، هرگونه پرواز ايرانى به كشورش را حتى براى فرود اضطرارى، حتى بدون مسافر، ممنوع اعلام كرد. هواپيماى تهران-استانبول ماهان نيز از ميانه راه استانبول به تهران بازگشت.