رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبدالرضا موسوی، عضو هیئت مدیره استقلال استعفا داد

عبدالرضا موسوی، عضو هیئت مدیره استقلال استعفا داد پستی که وی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و خبر از استعفای خود داده است

عبدالرضا موسوی، عضو هیئت مدیره استقلال استعفا داد

پستی که وی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و خبر از استعفای خود داده است