رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک مسافر از ایران، کرونا را با خود به منطقه خودمختار “نینگ شیا” در شمال غربی چین برد!

شبکه چینی CGTN: یک مسافر از ایران، کرونا را با خود به منطقه خودمختار “نینگ شیا” در شمال غربی چین برد!

شبکه چینی CGTN: یک مسافر از ایران، کرونا را با خود به منطقه خودمختار “نینگ شیا” در شمال غربی چین برد!