رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دانشگاه قم تا پایان سال تعطیل شد

دانشگاه قم تا پایان سال تعطیل شد با تصمیم مدیران دانشگاه قم، این دانشگاه به منظور محافظت بهداشتی در مقابل همه گیر شدن ویروس کرونا تا پایان سال تعطیل شد./ ایسنا

دانشگاه قم تا پایان سال تعطیل شد

با تصمیم مدیران دانشگاه قم، این دانشگاه به منظور محافظت بهداشتی در مقابل همه گیر شدن ویروس کرونا تا پایان سال تعطیل شد./ ایسنا


جدیدترین خبرها