رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بزرگترين سقوط قيمت نفت در ٢٩ سال گذشته!

بزرگترين سقوط قيمت نفت در ٢٩ سال گذشته! برنت ممكن است تا محدوده ٢٠ دلاري هم پايين بيايد

بزرگترين سقوط قيمت نفت در ٢٩ سال گذشته!

برنت ممكن است تا محدوده ٢٠ دلاري هم پايين بيايد


جدیدترین خبرها