رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت پزشک متخصص کودکان در تبریز بر اثر کرونا

فوت پزشک متخصص کودکان در تبریز بر اثر کرونا دکتر تقی اهرچی، متخصص اطفال و پزشک تبریزی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت./ ایرنا

فوت پزشک متخصص کودکان در تبریز بر اثر کرونا

دکتر تقی اهرچی، متخصص اطفال و پزشک تبریزی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت./ ایرنا