رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ما در حال انتقال از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستیم

ما در حال انتقال از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستیم علی مطهری در گفتگو با روزنامه سازندگی: همین الان برخی معتقدند ما در حال انتقال از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستیم و این رد صلاحیت‌های گسترده به همین دلیل صورت گرفته است عده‌ای در درون حاکمیت به طور جدی به دنبال حکومت اسلامی […]

ما در حال انتقال از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستیم

علی مطهری در گفتگو با روزنامه سازندگی:

همین الان برخی معتقدند ما در حال انتقال از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستیم و این رد صلاحیت‌های گسترده به همین دلیل صورت گرفته است

عده‌ای در درون حاکمیت به طور جدی به دنبال حکومت اسلامی هستند چرا که رأی مردم را تزئینی می‌دانند