رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت ترکیه: دارویی که در درمان کرونا در چین نتایج مثبتی داشته، صبح امروز به ترکیه ارسال شد

وزیر بهداشت ترکیه: دارویی که در درمان کرونا در چین نتایج مثبتی داشته، صبح امروز به ترکیه ارسال شد فخرالدین کوجا: دارویی که در درمان بیماری کرونا در چین نتایج مثبتی داشته است، صبح امروز به کشورمان ارسال و استفاده از آن برای درمان افراد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه آغاز شده است /آناتولی

وزیر بهداشت ترکیه: دارویی که در درمان کرونا در چین نتایج مثبتی داشته، صبح امروز به ترکیه ارسال شد

فخرالدین کوجا: دارویی که در درمان بیماری کرونا در چین نتایج مثبتی داشته است، صبح امروز به کشورمان ارسال و استفاده از آن برای درمان افراد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه آغاز شده است /آناتولی