رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجلس سه فوریت طرح تعطیلی یک‌ماهه کشور را تصویب کند

مجلس سه فوریت طرح تعطیلی یک‌ماهه کشور را تصویب کند رییس فراکسیون حقوق شهروندی در نامه‌ای به رییس مجلس: مجلس سه فوریت طرح تعطیلی یک‌ماهه کشور را تصویب کند نمایندگانی مثل من هم از التماس برای قرنطینه و انجام سایر امور ضروری خسته شده‌ایم مجلس باید وظیفه ذاتی خودش را انجام دهد/ ایسنا

مجلس سه فوریت طرح تعطیلی یک‌ماهه کشور را تصویب کند

رییس فراکسیون حقوق شهروندی در نامه‌ای به رییس مجلس:

مجلس سه فوریت طرح تعطیلی یک‌ماهه کشور را تصویب کند

نمایندگانی مثل من هم از التماس برای قرنطینه و انجام سایر امور ضروری خسته شده‌ایم

مجلس باید وظیفه ذاتی خودش را انجام دهد/ ایسنا