رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشمولان فارغ‌التحصیل رشته‌های گروه پزشکی و پیراپزشکی دارای برگ آماده به خدمت خود را معرفی کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی: همه مشمولان فارغ‌التحصیل رشته‌های گروه پزشکی و پیراپزشکی دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم اردیبهشت، فردا خود را معرفی کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی: همه مشمولان فارغ‌التحصیل رشته‌های گروه پزشکی و پیراپزشکی دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم اردیبهشت، فردا خود را معرفی کنند.