رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرودگاه ها جا برای پارک هواپیما ندارند؛ کرونا همه را زمینگیر کرد

فرودگاه ها جا برای پارک هواپیما ندارند؛ کرونا همه را زمینگیر کرد همزمان با شیوع ویروس کرونا در جهان و زمین‌گیر شدن هزاران هواپیما به خاطر نبود مسافر، حالا فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی با مشکل نبود جا برای پارک این هواپیماها مواجه شده‌اند. شیوع ویروس کرونا از چند جهت شرکت‌های هواپیمایی را دچار مشکل کرده […]

فرودگاه ها جا برای پارک هواپیما ندارند؛ کرونا همه را زمینگیر کرد

همزمان با شیوع ویروس کرونا در جهان و زمین‌گیر شدن هزاران هواپیما به خاطر نبود مسافر، حالا فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی با مشکل نبود جا برای پارک این هواپیماها مواجه شده‌اند.

شیوع ویروس کرونا از چند جهت شرکت‌های هواپیمایی را دچار مشکل کرده است. اعمال محدودیت در مسافرت‌های هوایی از یکسو و نبود مسافر از سوی دیگر باعث شده است که شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در سراسر جهان با مشکل جدی در پرداخت بدهی‌ها و حقوق کارمندان خود مواجه شوند، اما کار به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که حالا با زمینگیر شدن هزاران هواپیما در فرودگاه‌های جهان، جا برای پارک این هواپیماها وجود ندارد.